AKCE

Akce pořádané náboženskou obcí Zlín

SVĚTOVÝ DEN MODLITEB 

 AKCE ZRUŠENA, BUDE PŘELOŽENA NA JINÝ TERMÍN

Zveme na Světový den modliteb, tentokrát věnovaný křesťanům ze Zimbabwe. Dozvíte se více o této africké zemi, kultuře i životě, radostech a strastech místních křesťanů. Akce se koná 17. března v Křesťanském kulturním centru ve Zlíně v 18 hodin.

VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ZRUŠENO, BUDE PŘEUNUTO NA NÁHRADNÍ TERMÍN

Zveme všechny členy NO i sympatizanty na Výroční shromáždění, konané v neděli 22.3. v 8 hodin. Po pobožnosti budou následovat zprávy od br. faráře i členů Rady starších, týkající se duchovní správy a hospodaření náboženské obce v roce 2019. Náměty do diskuze jsou vítány.

Akce v roce 2020 ke 100. výročí CČSH