NÁBOŽENSKÁ OBEC

Církve československé husitské ve Zlíně 

JARNÍ AKCE

Neděle 28. 5. Hod Boží svatodušní - v 9.30 hod. společná bohoslužba s farním sborem Českobratrské církve evangelické ve velkém sále kostela (naše bohoslužba v 8 hod. se nekoná). Odpoledne ve 14 hod. setkání na faře s tradičním smažením vaječiny. ¨

Sobota 24. 6. - sborový den k 100. výročí narození bratra faráře Ladislava Kopeckého, který obětavě a s láskou sloužil v naší náboženské obci v letech 1974-2007. Po bohoslužbě v 10 hod. ve velkém sále kostela a občerstvení následuje další program (promítání fotografií s komentářem, vzpomínky, poslech nahrávky kázání bratra Kopeckého, výstava jeho literárního díla, koncert a další...). 

 Čtvrtek 6. 7.  památka M. Jana Husa - v 15 hod. vysílá Česká televize přímý přenos slavnostní bohoslužby z Betlémské kaple v Praze, při níž vystoupí sbor varhaníků a zpěváků CČSH za řízení našeho bratra faráře Zdeňka Kovalčíka.


BOHOSLUŽBY

Ve Zlíně každou v neděli v 8 hodin s liturgií Karla Farského v malém sále evangelického kostela.

Alternativní songová liturgie je každou 1. neděli v 11 hod. ve velkém sále a je určena zvláště pro rodiny s dětmi. V jejím průběhu se děti shromažďují v presbyterně k programu se zpíváním, povídáním a hrami. (Bohoslužba v osm hodin se nekoná). O prázdninách v červenci a srpnu pouze bohoslužby na osm hodin.


BIBLICKÉ HODINY

Rádi bychom obnovili v plném rozsahu biblické hodiny, které by se měly konat vždy ve čtvrtek od 16.30 hod. na faře. Zatím se nesetkáváme až na výjimky se zájmem - prosím, přihlaste se, kdo by měl zájem se biblických hodin účastnit

KŘESŤANSKÉ KULTURNÍ CENTRUM

Sledujte program KKC, na kterém se podílí také naše církev.

https://www.kkczlin.cz/