Neděle 29. 3., domácí pobožnost s kázáním

Neděle 22. 3., domácí pobožnost s kázáním

S ohledem na situaci a vyhlášená nouzová opatření rušíme až do odvolání veřejné bohoslužby, biblické hodiny i jiná shromáždění. Texty na každou neděli i kázání budeme aktualizovat a zveřejňovat zde na stránkách.

Aktuálně v době koronaviru CČSH zde na webových stránkách - on-line přenosy bohoslužeb, informace, povzbuzení a jiné...


Vyzýváme vás, sestry a bratři, k modlitbám a přímluvám za nemocné, ale také za ty, kteří se o ně starají a věnují jim odbornou i lidskou péči.

Povzbuzujeme členy církve k osobní četbě Písma svatého, duchovní literatury a sledování náboženských pořadů a přenosů bohoslužeb v rozhlase a televizi. 


Pastýřský list patriarchy Církve československé husitské v čase nouze 

Bohoslužby:

Ve Zlíně každou v neděli v 8 hodin s liturgií Karla Farského.

Alternativní songová liturgie je každou 1. neděli v 11 hod. a je určena zvláště pro rodiny s dětmi. V jejím průběhu se děti shromažďují v presbyterně k programu se zpíváním, povídáním a hrami. (Bohoslužba v osm hodin se nekoná). 

BIBLICKÉ HODINY

Biblickou večeří 1. 9. byl zahájen nový cyklus biblických hodin. Čteme z knihy proroka Izaiáše. Biblické hodiny se konají každý čtvrtek v 16.30 hodin na faře.

KŘESŤANSKÉ KULTURNÍ CENTRUM

Sledujte program KKC, na kterém se podílí také naše církev.

https://www.kkczlin.cz/