NÁBOŽENSKÁ OBEC

Církve československé husitské ve Zlíně 


JARNÍ AKCE

Milované město - ekumenické setkání pro rodiny s dětmi na náměstí Míru ve Zlíně v neděli 15. 5. od 15 hod. Tématem setkání je manželství a láska v rodině, vystoupí hudební skupiny, budou připraveny atrakce a soutěže pro děti s losováním hodnotných cen, propagační stánky i občerstvení. 


Koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů (PSMU) Neděle 22. 5. 2022 v 15 hod. - velký sál evangelického kostela. Diriguje umělecký vedoucí PSMU Jiří Šimáček. Koncert se uskuteční v rámci oslav 700 let Zlína. Pořádá naše náboženská obec s Farním sborem Českobratrské církve evangelické ve Zlíně a s podporou Magistrátu města Zlín. Vstupné dobrovolné. 


Čtvrtek 26. 5. - slavnost Nanebevstoupení Páně - plánujeme v odpoledních hodinách pobožnost v přírodě. Místo bude sděleno při bohoslužbách i na webových stránkách. 


 Neděle 5. 6. 2022 v 9.30 hod. - Hod Boží svatodušní oslavíme společnou bohoslužbou s evangelickým sborem (bohoslužba v 11 hod. se nekoná). 
VÝZVA HUSITSKÉ DIAKONIE PRO UKRAJINU

¨

Vážené sestry a bratři,

chtěla bych vám tímto poděkovat za vyjádření solidarity s lidmi na Ukrajině. Na transparentním účtu Husitské diakonie je v tuto chvíli přes 300 tisíc korun a další finanční prostředky přicházejí. Válka nedaleko našich hranic se nás hluboce lidsky dotýká. Lidé na Ukrajině potřebují naši podporu a pomoc a to nejen finanční.

Proto chceme také nabídnout ubytování pro uprchlíky. Prosím, abyste mi posílali za náboženské obce a případně i jednotlivé členy církve nabídku volných prostor, které by se daly využít k ubytování lidí prchajících z Ukrajiny. Vím, že někteří z vás už přes Správu uprchlických zařízení ministerstva vnitra (SUZ MV) nebo dokonce napřímo uprchlíky ubytovalo. Prosím ale i vás, abyste mi dali vědět a vše se přehledně na jednom místě - v Husitské diakonii - centrálně evidovalo. Na pomoc uprchlíkům patrně stát uvolní nějaké dotace a zároveň lze takto využít i část peněz z veřejné sbírky.

Velký zájem je o ubytování hromadného typu (obracejí se na nás např. kvůli evakuovaným dětským domovům atd.) a velmi tedy tímto apeluji na využití ubytovacích a rekreačních zařízení církve.

Prosím, posílejte mi nabídku počtu ubytovacích míst - adresu a kontakt. Vše bychom dali do seznamu a zaslali na SUZ MV.

Pokud máte zájem zapojit se ještě i jinak, např. pomoci s dopravou uprchlíků atd., dejte nám prosím také vědět. O víkendu sice bylo více lidí připravených odvážet uprchlíky než samotných uprchlíků, situace se ale bude měnit každý den.

Ještě jednou vám děkuji a přeji vše dobré

ThDr. Kateřina Klasnová

ředitelka Husitské diakonie

tel.: 00420 724 815 124 e-mail: katerina.klasnova@ccsh.cz www.husitskadiakonie.cz


Bohoslužby:

Ve Zlíně každou v neděli v 8 hodin s liturgií Karla Farského v malém sále evangelického kostela.

Alternativní songová liturgie je každou 1. neděli v 11 hod. ve velkém sále a je určena zvláště pro rodiny s dětmi. V jejím průběhu se děti shromažďují v presbyterně k programu se zpíváním, povídáním a hrami. (Bohoslužba v osm hodin se nekoná). O prázdninách v červenci a srpnu pouze bohoslužby na osm hodin.


BIBLICKÉ HODINY

Rádi bychom obnovili v plném rozsahu biblické hodiny, které by se měly konat vždy ve čtvrtek od 16.30 hod. na faře. Zatím se nesetkáváme až na výjimky se zájmem - prosím, přihlaste se, kdo by měl zájem se biblických hodin účastnit

KŘESŤANSKÉ KULTURNÍ CENTRUM

Sledujte program KKC, na kterém se podílí také naše církev.

Po odmlčení vinou pandemie se obnovují aktivity v Křesťanském kulturním centru ve Zlíně. Srdečně zveme do KKC každou první středu v měsíci na pořad Bible pro dnešek, který vede farář Zdeněk Kovalčík. První setkání bude ve středu 3. 11. v 17 hod 

https://www.kkczlin.cz/