NÁBOŽENSKÁ OBEC

Církve československé husitské ve Zlíně 

ON-LINE PŘENOSY BOHOSLUŽEB

V době nouzového stavu a omezení počtu účastníků v kostele můžete naše bohoslužby sledovat i on-line.

                                                                  Neděle 24. 1. 2021 - zde  


ALIANČNÍ TÝDEN MODLITEB

Alianční týden modliteb bude probíhat ve změněné podobě, a sice formou tří večerů ve zlínském evangelickém kostele ve Zlíně vždy v 18 hodin. Počet přímých účastníků bude omezen, avšak vše bude přenášeno on-line.


18. 1.    HLEDEJTE MOU TVÁŘ                   On-line zde

Vedení - Kamil Obr, děkan římskokatolické farnosti, káže Zdeněk Kovalčík, písně ze Zpěvníku CČSH č. 85, 297, 171                               

20. 1.   PROČ SKRÝVÁŠ SVOU TVÁŘ        On-line zde

Vedení - Marek Titěra, kazatel Bratrské jednoty baptistů, káže Petr Pivoňka, farář Českobratrské církve evangelické, písně - Církev bratrská

22. 1.    KRISTOVA TVÁŘ                            On-line zde

Vedení - Petr Fiurášek, pastor Apoštolské církve,  káže Martin Žůrek, kazatel Církve adventistů sedmého dne, písně Křesťanské sbory     


TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ

24. 1.  Kostel sv. Filipa a Jakuba, Zlín, ve 14 hodin      Shlédnout zde    

Bohoslužby:

Ve Zlíně každou v neděli v 8 hodin s liturgií Karla Farského v malém sále evangelického kostela.

Alternativní songová liturgie je každou 1. neděli v 11 hod. ve velkém sále a je určena zvláště pro rodiny s dětmi. V jejím průběhu se děti shromažďují v presbyterně k programu se zpíváním, povídáním a hrami. (Bohoslužba v osm hodin se nekoná). 


BIBLICKÉ HODINY

Biblickou večeří 1. 9. byl zahájen nový cyklus biblických hodin. Čteme z knihy proroka Izaiáše. Biblické hodiny se konají každý čtvrtek v 17.00 hodin na faře.

KŘESŤANSKÉ KULTURNÍ CENTRUM

Sledujte program KKC, na kterém se podílí také naše církev.

https://www.kkczlin.cz/