NÁBOŽENSKÁ OBEC

Církve československé husitské ve Zlíně 

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY

Pátek 31. 12. - 15.00 - Silvestr - děkovná bohoslužba - malý sál

Sobota 1. 1. 2022 - 15.00 - Nový rok - Jména Ježíš - malý sál

Neděle 2. 1. 2022 - 11.00 - 2. neděle po Vánocích - songová liturgie- velký sál 


Alianční týden modliteb 3x v evangelickém kostele od 18:00 

10. 1. - Téma: Šabat - Radost a naděje (káže Zdeněk Kovalčík, hudba a moderování ŘKC a CB-Malenovice) 

12. 1. - Téma: Šabat - Soucit a štědrost (káže někdo z BJB, hudba CB, moderování ČCE)

 14. 1. - Téma: Šabat - Odpočinek a identita (káže Libor Škrla, hudba a moderování AC a Křesťanské sbory)

Týden modliteb za jednotu křesťanů

 23. 1. v 16:00 - kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně - ekumenická bohoslužba v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Káže Libor Škrla.  

Bohoslužby:

Ve Zlíně každou v neděli v 8 hodin s liturgií Karla Farského v malém sále evangelického kostela.

Alternativní songová liturgie je každou 1. neděli v 11 hod. ve velkém sále a je určena zvláště pro rodiny s dětmi. V jejím průběhu se děti shromažďují v presbyterně k programu se zpíváním, povídáním a hrami. (Bohoslužba v osm hodin se nekoná). O prázdninách v červenci a srpnu pouze bohoslužby na osm hodin.PASTORAČNÍ DOPIS PODZIM


BIBLICKÉ HODINY

Rádi bychom obnovili v plném rozsahu biblické hodiny, které by se měly konat vždy ve čtvrtek od 16.30 hod. na faře. Zatím se nesetkáváme až na výjimky se zájmem - prosím, přihlaste se, kdo by měl zájem se biblických hodin účastnit

KŘESŤANSKÉ KULTURNÍ CENTRUM

Sledujte program KKC, na kterém se podílí také naše církev.

Po odmlčení vinou pandemie se obnovují aktivity v Křesťanském kulturním centru ve Zlíně. Srdečně zveme do KKC každou první středu v měsíci na pořad Bible pro dnešek, který vede farář Zdeněk Kovalčík. První setkání bude ve středu 3. 11. v 17 hod 

https://www.kkczlin.cz/