Bohoslužby:

Ve Zlíně každou v neděli v 8 hodin s liturgií Karla Farského.

Alternativní songová liturgie je každou 1. neděli v 11 hod. a je určena zvláště pro rodiny s dětmi. V jejím průběhu se děti shromažďují v presbyterně k programu se zpíváním, povídáním a hrami. (Bohoslužba v osm hodin se nekoná). 

BIBLICKÉ HODINY

Biblickou večeří 1. 9. byl zahájen nový cyklus biblických hodin. Čteme z knihy proroka Izaiáše. Biblické hodiny se konají každý čtvrtek v 16.30 hodin na faře.

KŘESŤANSKÉ KULTURNÍ CENTRUM

Sledujte program KKC, na kterém se podílí také naše církev.

https://www.kkczlin.cz/