Texty

Restituce a naše farnost

Vážené sestry a bratří, milí přátelé,

v posledním čase se objevily zkreslené informace o tom, že chod naší náboženské obce by měl být nadále zajištěn z restitučních peněz. K realitě tzv. restitučního zákona a jeho vztahu k naší náboženské obci je potřeba říci tolik:

1. V souvislosti se zákonem č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi je často zmiňována a mediálně kritizována částka 59 miliard Kč, která má být církvím vyplacena v průběhu 30 let. Jedná se zdánlivě o impozantní sumu, střízlivá fakta však říkají, že částka odpovídá asi 0,15% ročního státního rozpočtu České republiky, jedná se tedy o příslovečnou kapku v moři. Kritikové přitom často opomíjejí skutečnost, že restituce a výplaty náhrad jsou jen jednou částí zákona, tou druhou a z dlouhodobého hlediska důležitější je odluka církve od státu, která mimo jiné znamená, že platy duchovních a další potřeby církví nebudou dále hrazeny státem, nýbrž z vlastních prostředků církví. Z dlouhodobé perspektivy je zákon pro stát bezesporu výhodný.

2. Jistě je vám známo, že majetek Církve československé husitské byl z velké části nashromážděn obětavostí věřících. Naše náboženská obec v tom není výjimkou. Jediným jejím jměním je baťovský půldomek, zakoupený v roce 1996 právě díky darům našich příslušníků, příznivců a s pomocí brněnské diecéze. Restituce se naší farnosti nijak netýkají, žádný majetek, který by nám měl být vrácen a který by nám mohl v budoucnu sloužit, nemáme.

Prosíme vás, nedejte se ovlivnit negativní mediální kampaní namířenou proti církvím. Pro naši náboženskou obec se nic nemění: jako v minulosti, i nadále bude platit, že Boží slovo šíříme a bohoslužebným a svátostným životem sloužíme potřebným skromně a neokázale, ve spolehnutí na pomoc Pána církve a na přízeň našich příslušníků, podporovatelů a přátel.

PaedDr. Zdeněk Kovalčík, farář

MgA. Radana Váňová, předsedkyně rady starších