2021

17. 11. 2021    Sváteční koncert

3. 10. 2021

Díkůvzdání za úrodu


13. 6. 2021

Sborový den - 100 let NO ve Zlíně


27. 2. 2021 

Pohřeb br. faráře Zdeňka Svobody

V pátek 19. února zemřel ve Zlíně ve věku 93 let emeritní farář, básník a překladatel Zdeněk Svoboda. Rodák ze slováckého Slavkova (5. 7. 1927) studoval češtinu a filozofii na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (1946-1949), poté bohosloví na Husově čs. bohoslovecké fakultě v Praze (1949-1951). Jako farář sloužil v mnoha farnostech Církve československé husitské, nejdéle v Nové Pace (1967-1976) a v Kyjově (1976-1990), po odchodu do důchodu ještě jako pomocný duchovní ve Zlíně (1991-1996). Zde také začátkem 90. let pomáhal při zakládání křesťanské mateřské školy. Zkušenosti z práce s dětmi využil například v knize pohádek O princích Áránovi a Árámovi (2007).

Své texty uveřejňoval v církevním tisku od 40. let a v církevním prostředí také nejčastěji publikoval. K významným pracím na tomto poli patří knížky pro duchovní péči o děti a dospělé, například O radosti víry (1972), třídílná Tak Bůh miloval svět (1985-1986), či O deseti značkách (1988). Na vydávání poezie jinak než v církevních časopisech nemohl před rokem 1989 ovšem pomyslet. První sbírka Gelandet am verlassenen Ufer mu paradoxně vyšla v roce 1988 ve východním Německu, kde byly poměry volnější. Svobodných možností po roce 1990 využil naplno jak vlastními sbírkami (mj. Nezaklepávejte mě slova, 1995, Stesky a rozbřesky, 2008), tak i významnými překlady zejména z němčiny, jimiž do českého prostředí uvedl dílo Joachima Dachsela (Stan setkávání, 1990, Můj bratr osel a já, 1996) a Kurta Martiho (Něha a bolest, 2001); cenný je rovněž jeho výbor z maďarské poezie Na voze Eliášově (2005). Českou a slovenskou literaturu německému čtenáři naopak zprostředkoval antologiemi Tau und Regen zu sein (1976) a Unter dem Wolkenhimmel (1989).

Svůj literární talent věnoval Zdeněk Svoboda také sféře populární hudby. Jako písňový textař spolupracoval nejvíce na křesťanských sonzích semaforského jmenovce Luboše Svobody, ale také s Ladislavem Kozderkou v brněnském rozhlasovém orchestru.


18. 1. 2021

Ekumenická modlitební bohoslužba v rámci Aliančního týdne modliteb - Hledejte mou tvář. Modlitební večer vedl P. Kamil Obr, děkan římskokatolické farnosti, kázal Zdeněk Kovalčík.