Duchovní NO

Duchovní NO:

Duchovní správa náboženské obce:

Karel Hrnčíř, prozatímní duchovní správce 1934 - 1935

Ferdinand Valík, farář 1935 - 1943

Evžen Wachek, pomocný duchovní 1943 - 1945

Josef Bezděčka, pomocný duchovní leden - květen 1945

Ferdinand Valík, farář 1945 - 1973

Miroslav Kučera, administrátor 1973 - 1974

Ladislav Kopecký, farář 1974 - 2007

Lubomír Pliska, administrátor 2007 - 2011

Zdeněk Kovalčík, farář od 2011

Pomocná duchovní správa náboženské obce:

Alois Šafařík, jáhen 1949 - 1992

František Vopěnka, jáhen 1949 - 1964

Václav Šulc, jáhen 1949 - ?

Zdeněk Svoboda, výpomocný farář 1991 - 1996

Jarmila Svobodová, výpomocná farářka 1991 - 1992

Radana Váňová, jáhenka od 1991

Věra Procházková, laická kazatelka 2001 - 2008