O NÁS

Náboženská obec CČSH ve Zlíně má v současnosti 202 členů, za její chod odpovídá farář a rada starších.

Duchovní vedení mají na starosti farář PaedDr. Zdeněk Kovalčík a jáhenka MgA. Radana Váňová. Kromě bohoslužeb se konají také biblické hodiny a další duchovenské služby.

Současným varhaníkem NO je Václav Kovalčík.

Bohoslužby se konají v evangelickém kostele. Náboženská obec vlastní farní domek, kde je kancelář, konají se zde biblické hodiny a schůze Rady starších. Je to také místo vhodné pro pastorační rozhovory a pro duchovní péči. Domek je po rekonstrukci.

Radu starších tvoří:

PaedDr. Zdeněk Kovalčík, farář

MgA. Radana Váňová, jáhenka, předsedkyně rady straších

Mgr. Marcel Sladkowski, místopředseda, matrikář

Šárka Sladkowská, finanční zpravodaj

Ing. Alžběta Turečková

Antonie Kukučková, revizor účtů

FARA

Baťovský půldomek